JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-2231 Metodika nastave matematike

30.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Snežana Ilić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0