DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-218 Кompleksna analiza

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M-245Fin Aktuarska matematika

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M-246Fin Stohastički procesi

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M-253Fin Finansijsko modeliranje 2

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M-254Fin P-19 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

24.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M-254Fin P-20 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

21.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0