SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-2241 Osnovi Furijeove analize

03.10.2019.

u 09:00h

0
M-218 Кompleksna analiza

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-2231 Metodika nastave matematike

27.08.2019.

u 09:00h

0
M-241Fin Multivarijaciona analiza

31.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

0
M-242 Тeorija verovatnoća

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-243Fin Finansijska matematika

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-244Fin P-2 Тeorija operatora

06.09.2019.

u 09:00h

0
M-245Fin Aktuarska matematika

03.09.2019.

u 09:00h

0
M-246Fin Stohastički procesi

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-249Fin P-10 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-250Fin Finansijsko modeliranje 1

05.09.2019.

u 09:00h

0
M-251Fin P-13 Тeorija odlučivanja

04.09.2019.

u 09:00h

0
M-252Fin Тeorija rizika

03.09.2019.

u 09:00h

0
M-253Fin Finansijsko modeliranje 2

10.09.2019.

u 09:00h

0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

10.09.2019.

u 09:00h

0