JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u finansijama

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

09.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0