DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u fizici

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-218 Кompleksna analiza

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M-2261 Mere nekompaktnosti i primene

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M-246Fiz Parcijalne diferencijalne jednačine

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M-247Fiz P-3 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

21.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M-247Fiz P-4 Stohastički procesi

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M-248Fiz P-8 Diferencijalna geometrija

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M-254Fin P-19 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

24.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0