SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Primenjena matematika, modul Matematika u fizici

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M-218 Кompleksna analiza

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-221 Neeuklidske geometrije

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-2231 Metodika nastave matematike

27.08.2019.

u 09:00h

0
M-2261 Mere nekompaktnosti i primene

03.09.2019.

u 09:00h

0
M-243Fiz Osnovi Furijeove analize

03.10.2019.

u 09:00h

0
M-244Fiz Тeorija operatora

06.09.2019.

u 09:00h

0
M-246Fiz Parcijalne diferencijalne jednačine

09.09.2019.

u 07:00h

0
M-247Fiz P-4 Stohastički procesi

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-248Fiz P-8 Diferencijalna geometrija

02.09.2019.

u 09:00h

0
M-249Fiz P-11 Integralne jednačine i specijalne funkcije

07.09.2019.

u 09:00h

0
M-249Fiz P-12 Тeorija grupa i primene

02.09.2019.

u 09:00h

0
M-250Fiz Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

09.09.2019.

u 09:00h

0
M-251Fiz P-16 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

10.09.2019.

u 09:00h

0
M-251Fin P-13 Тeorija odlučivanja

04.09.2019.

u 09:00h

0
M-252Fiz Neograničeni operatori matematičke fizike

03.09.2019.

u 09:00h

0