JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE STUDIJE

Matematika ekonomije

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
1227 Verovatnoća i slučajni procesi (E)

16.06.2022.

u 09:00h

0