JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
7
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

25.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
1
M401 Тeorija verovatnoća

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

17.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M403 Тeorija operatora

20.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M405 Algebarske strukture

27.06.2020.

u 09:00h

20.06.2020.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
5
M406 Diferencijalna geometrija

27.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
3
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

24.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M408 Кompleksna analiza

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M409 Neeuklidske geometrije

20.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
1
M410 Algebarska topologija

17.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
3
M451 Osnovi Furijeove analize

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

19.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M453 Metodika nastave matematike

30.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M454 Mera i integracija

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
7
M455 Тeorija skupova

17.06.2020.

u 09:00h

19.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M456 Banahove algebre i spektri

22.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M457 Stohastički procesi

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

22.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
5
M459 Mere nekompaktnosti i primene

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

30.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

20.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dijana Mosić
1
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

18.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
O-01 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
9