DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Decembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M405 Algebarske strukture

28.12.2023.

u 09:00h

26.12.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M406 Diferencijalna geometrija

25.12.2023.

u 09:00h

27.12.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

25.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M408 Кompleksna analiza

26.12.2023.

u 09:00h

29.12.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M457 Stohastički procesi

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

26.12.2023.

u 09:00h

28.12.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0