JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

29.06.2024.

u 09:00h

06.07.2024.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

26.06.2024.

u 14:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
M401 Тeorija verovatnoća

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

26.06.2024.

u 14:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M403 Тeorija operatora

26.06.2024.

u 14:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M405 Algebarske strukture

10.07.2024.

u 09:00h

04.07.2024.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M406 Diferencijalna geometrija

27.06.2024.

u 14:00h

08.07.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

01.07.2024.

u 09:00h

08.07.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M408 Кompleksna analiza

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M409 Neeuklidske geometrije

28.06.2024.

u 14:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M410 Algebarska topologija

27.06.2024.

u 14:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

27.06.2024.

u 14:00h

09.07.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M453 Metodika nastave matematike

28.06.2024.

u 14:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0
M454 Mera i integracija

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M457 Stohastički procesi

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

27.06.2024.

u 14:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Jovana Milenković
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

26.06.2024.

u 14:00h

03.07.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

03.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

26.06.2024.

u 14:00h

03.07.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

26.06.2024.

u 17:00h

09.07.2024.

u 17:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

28.06.2024.

u 14:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

26.06.2024.

u 14:00h

03.07.2024.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

26.06.2024.

u 14:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0