OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

07.10.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

03.10.2019.

u 14:00h

11.10.2019.

u 14:00h

Ivan Stanimirović
2
M401 Тeorija verovatnoća

04.10.2019.

u 09:00h

12.10.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
1
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

05.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M403 Тeorija operatora

02.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M405 Algebarske strukture

10.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 09:00h

Milica Кolundžija
1
M406 Diferencijalna geometrija

01.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

0
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

03.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M408 Кompleksna analiza

05.10.2019.

u 09:00h

17.10.2019.

u 10:00h

0
M409 Neeuklidske geometrije

01.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

0
M410 Algebarska topologija

04.10.2019.

u 09:00h

07.10.2019.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
2
M415 Školska praksa

10.10.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M416 Studijski istraživački rad

23.10.2019.

u 12:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M451 Osnovi Furijeove analize

01.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

04.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
M453 Metodika nastave matematike

03.10.2019.

u 09:00h

0
M454 Mera i integracija

07.10.2019.

u 09:00h

17.10.2019.

u 10:00h

Dragan Đorđević
2
M455 Тeorija skupova

04.10.2019.

u 09:00h

12.10.2019.

u 09:00h

0
M456 Banahove algebre i spektri

04.10.2019.

u 09:00h

12.10.2019.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
M457 Stohastički procesi

04.10.2019.

u 09:00h

12.10.2019.

u 09:00h

0
M458 Uopšteni inverzi

02.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

01.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
2
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

01.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
2
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

04.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

0
M552 Тenzorski račun

01.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

01.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

02.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 09:00h

0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

17.10.2019.

u 09:00h

0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

17.10.2019.

u 10:00h

Dragan Đorđević
8
O-02-1 Didaktičke inovacije

08.10.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
2