SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
6
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

29.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Predrag Stanimirović
0
M401 Тeorija verovatnoća

26.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

28.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M403 Тeorija operatora

30.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

0
M405 Algebarske strukture

05.09.2019.

u 09:00h

30.08.2019.

u 09:00h

Snežana Ilić
6
M406 Diferencijalna geometrija

31.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
3
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

27.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M408 Кompleksna analiza

30.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

0
M409 Neeuklidske geometrije

02.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Milan Zlatanović
1
M410 Algebarska topologija

29.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

0
M416 Studijski istraživački rad

28.08.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M451 Osnovi Furijeove analize

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
M453 Metodika nastave matematike

27.08.2019.

u 09:00h

0
M454 Mera i integracija

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M455 Тeorija skupova

29.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Marija Cvetković
1
M456 Banahove algebre i spektri

27.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

0
M457 Stohastički procesi

26.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M458 Uopšteni inverzi

31.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
2
M459 Mere nekompaktnosti i primene

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M552 Тenzorski račun

02.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

29.08.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

31.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

10.09.2019.

u 09:00h

0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
O-02-1 Didaktičke inovacije

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
4