DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Septembarski 2019/2020Oktobarski 2019/2020Oktobar II 2019/2020Oktobar II/2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

26.12.2019.

u 15:00h

Jelisaveta Тodorović
0
M405 Algebarske strukture

27.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Milica Кolundžija
4
M406 Diferencijalna geometrija

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M408 Кompleksna analiza

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M457 Stohastički procesi

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

24.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
2
M459 Mere nekompaktnosti i primene

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

21.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

24.12.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
1