JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Opšta matematika

Decembarski 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-RS-I12 Operaciona istraživanja

10.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 14:00h

Predrag Stanimirović
0
IM-RS-I22 Numerička optimizacija

03.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Marko Miladinović
0
M401 Тeorija verovatnoća

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
2
M403 Тeorija operatora

09.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Jovana Nikolov Radenković
0
M405 Algebarske strukture

18.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M406 Diferencijalna geometrija

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M407 Parcijalne diferencijalne jednačine

17.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
2
M408 Кompleksna analiza

08.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M409 Neeuklidske geometrije

30.01.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M410 Algebarska topologija

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M416 Studijski istraživački rad

21.02.2023.

u 12:00h

Nebojša Dinčić
1
M451 Osnovi Furijeove analize

06.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

18.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M453 Metodika nastave matematike

01.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M454 Mera i integracija

03.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M455 Тeorija skupova

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M456 Banahove algebre i spektri

03.02.2023.

u 09:00h

04.02.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M457 Stohastički procesi

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M458 Uopšteni inverzi

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

09.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

07.02.2023.

u 09:00h

18.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

31.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0