SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Septembarski 2018/2019Oktobarski 2018/2019Oktobar II 2018/2019
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
6
M406 Diferencijalna geometrija

31.08.2019.

u 09:00h

02.09.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
3
M408 Кompleksna analiza

30.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

0
M410 Algebarska topologija

29.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
M454 Mera i integracija

10.09.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M459 Mere nekompaktnosti i primene

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M552 Тenzorski račun

02.09.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

31.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

0
M601 Тeorija verovatnoća

26.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
3
M602 Multivarijaciona analiza

31.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
3
M603 Statistički softver

28.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Miroslav Ristić
1
M605 Stohastički procesi

26.08.2019.

u 09:00h

09.09.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
7
M606 Vremenski nizovi

28.08.2019.

u 09:00h

Biljana Popović
3
M607 Aktuarska matematika

29.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
3
M651 Finansijska matematika

27.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
1
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

28.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

30.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
2
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

10.09.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M656 Metodika nastave matematike

27.08.2019.

u 09:00h

0
M657 Finansijsko modeliranje 1

26.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

21.08.2019.

u 09:00h

05.09.2019.

u 09:00h

0
M659 Тeorija operatora

30.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
1
M660 Тeorija rizika

28.08.2019.

u 09:00h

03.09.2019.

u 09:00h

0
M661 Тeorija odlučivanja

31.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

0
M662 Regresiona analiza u finansijama

30.08.2019.

u 09:00h

04.09.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
3
M663 Stohastički dinamički sistemi

27.08.2019.

u 09:00h

06.09.2019.

u 09:00h

0
M664 Finansijsko modeliranje 2

21.08.2019.

u 09:00h

10.09.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
2
M665 Statistička kontrola kvaliteta

04.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
M666 Ekonometrija

07.09.2019.

u 09:00h

07.09.2019.

u 09:00h

0
O-02-1 Didaktičke inovacije

03.09.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
4
O-02-B Psihologija

09.09.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1