OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Oktobar II 2018/2019Novembarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

07.10.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1
M406 Diferencijalna geometrija

01.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

0
M408 Кompleksna analiza

05.10.2019.

u 09:00h

17.10.2019.

u 10:00h

0
M410 Algebarska topologija

04.10.2019.

u 09:00h

07.10.2019.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
2
M415 Školska praksa

10.10.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

04.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Dejan Ilić
1
M454 Mera i integracija

07.10.2019.

u 09:00h

17.10.2019.

u 10:00h

Dragan Đorđević
2
M459 Mere nekompaktnosti i primene

01.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
2
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

04.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

0
M552 Тenzorski račun

01.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

02.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 09:00h

0
M601 Тeorija verovatnoća

04.10.2019.

u 09:00h

12.10.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
7
M602 Multivarijaciona analiza

07.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
4
M603 Statistički softver

03.10.2019.

u 09:00h

07.10.2019.

u 09:00h

0
M605 Stohastički procesi

04.10.2019.

u 09:00h

12.10.2019.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
9
M606 Vremenski nizovi

04.10.2019.

u 09:00h

Miroslav Ristić
1
M607 Aktuarska matematika

04.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Marija Кrstić
6
M617 Studijski istraživački rad

04.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 09:00h

18.10.2019.

u 09:00h

18.10.2019.

u 09:30h

23.10.2019.

u 09:00h

25.10.2019.

u 09:00h

31.10.2019.

u 10:00h

Miljana Jovanović
Jasmina Đorđević
Marija Кrstić
Miodrag Đorđević
7
M651 Finansijska matematika

03.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
3
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

05.10.2019.

u 09:00h

10.10.2019.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

05.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
2
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

17.10.2019.

u 10:00h

Dragan Đorđević
8
M656 Metodika nastave matematike

03.10.2019.

u 09:00h

0
M657 Finansijsko modeliranje 1

01.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

01.10.2019.

u 09:00h

08.10.2019.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
1
M659 Тeorija operatora

02.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 07:00h

0
M660 Тeorija rizika

02.10.2019.

u 09:00h

12.10.2019.

u 09:00h

0
M661 Тeorija odlučivanja

05.10.2019.

u 09:00h

07.10.2019.

u 09:00h

0
M662 Regresiona analiza u finansijama

07.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
1
M663 Stohastički dinamički sistemi

03.10.2019.

u 09:00h

07.10.2019.

u 09:00h

0
M664 Finansijsko modeliranje 2

01.10.2019.

u 09:00h

09.10.2019.

u 09:00h

0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

11.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
2
M666 Ekonometrija

05.10.2019.

u 09:00h

11.10.2019.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
O-02-1 Didaktičke inovacije

08.10.2019.

u 10:00h

Jelena Petrović
2
O-02-B Psihologija

07.10.2019.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
1