JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2019/2020Junski 2 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
7
M406 Diferencijalna geometrija

27.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
3
M408 Кompleksna analiza

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M410 Algebarska topologija

17.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
3
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

19.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
7
M459 Mere nekompaktnosti i primene

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

30.06.2020.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

20.06.2020.

u 09:00h

26.06.2020.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

18.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

20.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M602 Multivarijaciona analiza

18.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
2
M603 Statistički softver

19.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M605 Stohastički procesi

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
4
M606 Vremenski nizovi

19.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Miroslav Ristić
8
M607 Aktuarska matematika

20.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M617 Studijski istraživački rad

01.06.2020.

u 12:00h

22.06.2020.

u 09:00h

23.06.2020.

u 12:00h

Milan Zlatanović
Aleksandar Nastić
Marija Milošević
4
M651 Finansijska matematika

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
3
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

17.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

24.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Jelena Milošević
1
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

18.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
10
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

23.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Dragan Đorđević
2
M656 Metodika nastave matematike

30.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Jelena Manojlović
3
M657 Finansijsko modeliranje 1

17.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

22.06.2020.

u 09:00h

27.06.2020.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
3
M659 Тeorija operatora

20.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
2
M660 Тeorija rizika

20.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M661 Тeorija odlučivanja

19.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
3
M662 Regresiona analiza u finansijama

18.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
2
M663 Stohastički dinamički sistemi

24.06.2020.

u 09:00h

25.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
1
M664 Finansijsko modeliranje 2

22.06.2020.

u 09:00h

24.06.2020.

u 09:00h

Miljana Jovanović
1
M665 Statistička kontrola kvaliteta

18.06.2020.

u 09:00h

30.06.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
6
M666 Ekonometrija

19.06.2020.

u 09:00h

29.06.2020.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
O-01 Pedagogija

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

23.06.2020.

u 10:00h

Jelena Petrović
9
O-02-B Psihologija

23.06.2020.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0