JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M406 Diferencijalna geometrija

06.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M408 Кompleksna analiza

09.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M410 Algebarska topologija

10.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

10.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

07.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

07.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

10.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

11.06.2022.

u 09:00h

21.06.2022.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

13.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

07.06.2022.

u 15:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M602 Multivarijaciona analiza

06.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

10.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M605 Stohastički procesi

06.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M606 Vremenski nizovi

10.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M607 Aktuarska matematika

07.06.2022.

u 15:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M651 Finansijska matematika

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

09.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

09.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

07.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

06.06.2022.

u 09:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M659 Тeorija operatora

15.06.2022.

u 09:00h

17.05.2022.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M660 Тeorija rizika

08.06.2022.

u 09:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

11.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

06.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M663 Stohastički dinamički sistemi

13.06.2022.

u 09:00h

22.06.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

08.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

11.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M666 Ekonometrija

11.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

14.06.2022.

u 09:00h

0