DECEMBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Decembarski 2019/2020Januarski 2019/2020
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
O-01-1 Psihologija dece i adolescenata

26.12.2019.

u 15:00h

Jelisaveta Тodorović
0
M406 Diferencijalna geometrija

25.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
M408 Кompleksna analiza

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

21.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

23.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M605 Stohastički procesi

21.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M606 Vremenski nizovi

24.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Biljana Popović
0
M607 Aktuarska matematika

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M617 Studijski istraživački rad

18.12.2019.

u 09:00h

18.12.2019.

u 10:00h

Aleksandar Nastić
Marija Milošević
2
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

24.12.2019.

u 09:00h

25.12.2019.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
3
M664 Finansijsko modeliranje 2

23.12.2019.

u 09:00h

28.12.2019.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

25.12.2019.

u 09:00h

27.12.2019.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
M666 Ekonometrija

24.12.2019.

u 09:00h

26.12.2019.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
O-02-1 Didaktičke inovacije

24.12.2019.

u 09:00h

Jelena Petrović
1