OKTOBARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M406 Diferencijalna geometrija

16.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M408 Кompleksna analiza

25.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M410 Algebarska topologija

16.09.2024.

u 09:00h

23.09.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

16.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

25.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

18.09.2024.

u 09:00h

25.09.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

23.09.2024.

u 09:00h

25.09.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

28.09.2024.

u 09:00h

28.09.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

17.09.2024.

u 09:00h

23.09.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

18.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

25.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M602 Multivarijaciona analiza

16.09.2024.

u 09:00h

20.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

17.09.2024.

u 09:00h

20.09.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M605 Stohastički procesi

25.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M606 Vremenski nizovi

19.09.2024.

u 09:00h

30.09.2024.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M607 Aktuarska matematika

20.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M651 Finansijska matematika

17.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

18.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

19.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

16.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

25.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

17.09.2024.

u 09:00h

23.09.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

18.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

18.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
M659 Тeorija operatora

18.09.2024.

u 09:00h

01.10.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M660 Тeorija rizika

19.09.2024.

u 09:00h

24.09.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

16.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

19.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M663 Stohastički dinamički sistemi

17.09.2024.

u 09:00h

23.09.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

18.09.2024.

u 09:00h

26.09.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

17.09.2024.

u 09:00h

20.09.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M666 Ekonometrija

16.09.2024.

u 09:00h

27.09.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0