OKTOBAR II ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M406 Diferencijalna geometrija

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M408 Кompleksna analiza

08.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M410 Algebarska topologija

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

08.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

09.10.2024.

u 12:00h

11.10.2024.

u 12:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

07.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M602 Multivarijaciona analiza

08.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M605 Stohastički procesi

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M606 Vremenski nizovi

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M607 Aktuarska matematika

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M651 Finansijska matematika

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

08.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

08.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
M659 Тeorija operatora

07.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M660 Тeorija rizika

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

08.10.2024.

u 09:00h

11.10.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M663 Stohastički dinamički sistemi

07.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

07.10.2024.

u 09:00h

09.10.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M666 Ekonometrija

08.10.2024.

u 09:00h

10.10.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0