JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M406 Diferencijalna geometrija

08.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M408 Кompleksna analiza

21.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M410 Algebarska topologija

13.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

22.06.2023.

u 09:00h

28.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

06.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

10.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

22.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

09.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

07.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

20.06.2023.

u 09:00h

26.06.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M602 Multivarijaciona analiza

24.06.2023.

u 09:00h

28.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

10.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M605 Stohastički procesi

20.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M606 Vremenski nizovi

22.06.2023.

u 09:00h

28.06.2023.

u 10:15h

Miroslav Ristić
1
M607 Aktuarska matematika

19.06.2023.

u 09:00h

24.06.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
2
M651 Finansijska matematika

21.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

19.06.2023.

u 09:00h

23.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

19.06.2023.

u 09:00h

23.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

23.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

23.06.2023.

u 09:00h

24.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Aleksandra Кapešić
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

10.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

08.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M659 Тeorija operatora

22.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
Dragana Cvetković-Ilić
1
M660 Тeorija rizika

10.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

09.06.2023.

u 09:00h

14.09.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

21.06.2023.

u 09:00h

26.06.2023.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M663 Stohastički dinamički sistemi

09.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

08.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

07.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
M666 Ekonometrija

05.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1