JUNSKI 2 ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M406 Diferencijalna geometrija

27.06.2024.

u 14:00h

08.07.2024.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M408 Кompleksna analiza

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M410 Algebarska topologija

27.06.2024.

u 14:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M452 Тeorija fiksne tačke i primene

27.06.2024.

u 14:00h

09.07.2024.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M454 Mera i integracija

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

26.06.2024.

u 14:00h

03.07.2024.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

03.07.2024.

u 09:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

26.06.2024.

u 17:00h

09.07.2024.

u 17:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

28.06.2024.

u 14:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

26.06.2024.

u 14:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M601 Тeorija verovatnoća

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M602 Multivarijaciona analiza

27.06.2024.

u 14:00h

04.07.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M603 Statistički softver

28.06.2024.

u 14:00h

04.07.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
1
M605 Stohastički procesi

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M606 Vremenski nizovi

01.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 09:30h

Miroslav Ristić
0
M607 Aktuarska matematika

02.07.2024.

u 09:00h

08.07.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M651 Finansijska matematika

28.06.2024.

u 14:00h

09.07.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

26.06.2024.

u 14:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M653 Parcijalne diferencijalne jednačine

01.07.2024.

u 09:00h

08.07.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M654 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

28.06.2024.

u 14:00h

09.07.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

03.07.2024.

u 09:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M656 Metodika nastave matematike

28.06.2024.

u 14:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0
M657 Finansijsko modeliranje 1

26.06.2024.

u 14:00h

09.07.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M658 Тeorija masovnog opsluživanja

26.06.2024.

u 14:00h

09.07.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
M659 Тeorija operatora

26.06.2024.

u 14:00h

12.07.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M660 Тeorija rizika

01.07.2024.

u 09:00h

08.07.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M661 Тeorija odlučivanja

02.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M662 Regresiona analiza u finansijama

01.07.2024.

u 09:00h

09.07.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M663 Stohastički dinamički sistemi

28.06.2024.

u 14:00h

05.07.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M664 Finansijsko modeliranje 2

26.06.2024.

u 14:00h

09.07.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M665 Statistička kontrola kvaliteta

01.07.2024.

u 09:00h

04.07.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M666 Ekonometrija

02.07.2024.

u 09:00h

10.07.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0