JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

11.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
M408 Кompleksna analiza

08.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M453 Metodika nastave matematike

01.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M454 Mera i integracija

03.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
1
M458 Uopšteni inverzi

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M459 Mere nekompaktnosti i primene

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M502 Тeorija operatora

09.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Jovana Nikolov Radenković
0
M503 Osnovi Furijeove analize

06.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

17.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
3
M506 Кlasična teorijska fizika

08.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Ana Mančić
0
M509 Кvantna mehanika

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

09.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

07.02.2023.

u 09:00h

18.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

31.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M556 Тeorija grupa i primene

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M559 Opšta teorija relativnosti

01.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

31.01.2023.

u 09:00h

04.02.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M561 Simetrije u fizici

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
M562 Atomska i molekularna fizika

03.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
M651 Finansijska matematika

08.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

01.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0