JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2014, modul Matematički modeli u fizici

Januarski 2023/2024Aprilski 2023/2024Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
IM-UI-22 Тeorija informacija i kodiranje

22.06.2023.

u 14:00h

29.06.2023.

u 14:00h

Marko Petković
0
M408 Кompleksna analiza

21.06.2023.

u 09:00h

30.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M453 Metodika nastave matematike

23.06.2023.

u 09:00h

24.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M454 Mera i integracija

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M458 Uopšteni inverzi

12.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
1
M459 Mere nekompaktnosti i primene

06.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M460 Matematička logika

10.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

19.06.2023.

u 09:00h

23.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
1
M502 Тeorija operatora

22.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Jovana Nikolov Radenković
1
M503 Osnovi Furijeove analize

21.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M504 Тeorija verovatnoća

20.06.2023.

u 09:00h

26.06.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
1
M505 Parcijalne diferencijalne jednačine

19.06.2023.

u 09:00h

23.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
1
M506 Кlasična teorijska fizika

21.06.2023.

u 09:00h

26.06.2023.

u 09:00h

Ana Mančić
0
M509 Кvantna mehanika

08.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Nenad Milojević
0
M510 Neograničeni operatori matematičke fizike

21.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M551 Тeorija aproksimacija i kvadraturne formule

22.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M552 Тenzorski račun

09.06.2023.

u 09:00h

13.06.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M553 Diferencijalna geometrija

08.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M554 Stohastički procesi

20.06.2023.

u 09:00h

29.06.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije

06.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
M556 Тeorija grupa i primene

07.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
0
M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

07.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M559 Opšta teorija relativnosti

09.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Ljubiša Nešić
0
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike

05.06.2023.

u 09:00h

12.06.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
M561 Simetrije u fizici

10.06.2023.

u 09:00h

14.06.2023.

u 09:00h

Dragoljub Dimitrijević
0
M562 Atomska i molekularna fizika

07.06.2023.

u 09:00h

16.06.2023.

u 09:00h

Ivan Mančev
0
M651 Finansijska matematika

21.06.2023.

u 09:00h

27.06.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

05.06.2023.

u 09:00h

15.06.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0