JANUARSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023Junski 2 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
MA.M1001 Matematička logika i teorija skupova

06.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
9
MA.M1002 Matematička analiza 1

04.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
5
MA.M1003 Linearna algebra

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
4
MA.M1004 Тeorija brojeva i polinoma

01.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Milica Кolundžija
9
MA.M1005 Matematička analiza 2

30.01.2023.

u 09:00h

04.02.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
1
MA.M1006 Analitička geometrija

03.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
1
MA.M1007 Elementarna matematika 1

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
MA.M1008 Programiranje 1

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Marko Petković
2
MA.M1009 Programiranje 2

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Ivan Stanimirović
0
MA.M1010 Uvod u algebarske strukture

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
3
MA.M1011 Matematička analiza 3

03.02.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Jelena Milošević
0
MA.M1012 Uvod u numeričku analizu

04.02.2023.

u 09:00h

11.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
Marko Petković
3
MA.M1013 Кonačno dimenzionalni vektorski prostori

30.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
6
MA.M1014 Elementarna matematika 2

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
MA.M1016 Тeorija mera i integrala

03.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Milica Кolundžija
0
MA.M1017 Uvod u verovatnoću

02.02.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
MA.M1018 Elementarna geometrija

31.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
MA.M1019 Metrički prostori i Riman-Stiltjesov integral

30.01.2023.

u 09:00h

03.02.2023.

u 09:00h

Dijana Mosić
0
MA.M1024 Geometrija

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

0
MA.M1031 Metode nacrtne geometrije

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

0