JANUARSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Opšta matematika

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1103 Тeorija operatora

09.02.2023.

u 09:00h

17.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M2.M1104 Osnovi Furijeove analize

06.02.2023.

u 09:00h

14.02.2023.

u 09:00h

Nebojša Dinčić
0
M2.M1105 Тeorija fiksne tačke i primene

18.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0
M2.M1106 Matematička statistika

06.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 16:00h

Maja Obradović
2
M2.M1107 Algebarske strukture

18.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1108 Neeuklidske geometrije

30.01.2023.

u 09:00h

10.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1109 Parcijalne diferencijalne jednačine

17.02.2023.

u 09:00h

20.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1110 Кompleksna analiza

08.02.2023.

u 09:00h

21.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1111 Diferencijalna geometrija

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Ljubica Velimirović
0
M2.M1112 Algebarska topologija

02.02.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M2.M1113 Matematička logika

30.01.2023.

u 09:00h

07.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Pavlović
0
M2.M1114 Mera i integracija

03.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1115 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina

01.02.2023.

u 09:00h

08.02.2023.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1116 Тeorija skupova

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Marija Cvetković
0
M2.M1117 Banahove algebre i spektri

03.02.2023.

u 09:00h

04.02.2023.

u 09:00h

Snežana Živković Zlatanović
0
M2.M1119 Stohastički procesi

14.02.2023.

u 09:00h

24.02.2023.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1120 Uopšteni inverzi

02.02.2023.

u 09:00h

09.02.2023.

u 09:00h

Dragana Cvetković-Ilić
0
M2.M1121 Тenzorski račun

07.02.2023.

u 09:00h

18.02.2023.

u 09:00h

Milan Zlatanović
0
M2.M1122 Mere nekompaktnosti i primene

31.01.2023.

u 09:00h

06.02.2023.

u 09:00h

Vladimir Rakočević
Nebojša Dinčić
0
M2.M1124 Тeorija igara

06.02.2023.

u 09:00h

13.02.2023.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0