JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2023/2024Junski 2 2023/2024Septembarski 2023/2024Oktobarski 2023/2024Oktobar II 2023/2024
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
00.PSIMAS Psihologija

17.06.2024.

u 12:00h

17.06.2024.

u 12:00h

Jelisaveta Тodorović
0
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

03.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
0
M2.M1114 Mera i integracija

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1119 Stohastički procesi

06.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1124 Тeorija igara

11.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dušan Đorđević
0
M2.M1202 Multivarijaciona analiza

04.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1204 Finansijska matematika

07.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M2.M1205 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

07.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1207 Analiza vremenskih nizova

10.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:30h

Miroslav Ristić
0
M2.M1208 Aktuarska matematika

11.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1209 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2024.

u 09:00h

17.06.2024.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1211 Regresiona analiza

05.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M2.M1212 Metode funkcionalne analize u ekonomiji

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Dragan Đorđević
0
M2.M1213 Statistički softver

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M2.M1214 Objektno orijentisano programiranje

05.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Stamenković
0
M2.M1215 Finansijsko modeliranje 1

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M2.M1216 Тeorija masovnog opsluživanja

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Jasmina Đorđević
0
M2.M1217 Numerička optimizacija

03.06.2024.

u 09:00h

21.06.2024.

u 09:00h

Jovana Nikolov Radenković
0
M2.M1218 Тeorija rizika

06.06.2024.

u 09:00h

12.06.2024.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1219 Тeorija odlučivanja

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M2.M1220 Ekonometrija

11.06.2024.

u 09:00h

19.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M2.M1221 Stohastički dinamički modeli

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Marija Кrstić
0
M2.M1222 Finansijsko modeliranje 2

03.06.2024.

u 09:00h

18.06.2024.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M2.M1223 Statistička kontrola kvaliteta

10.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Miodrag Đorđević
0
M2.M1224 Metode statističke analize

04.06.2024.

u 09:00h

13.06.2024.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1301 Metodika nastave matematike

07.06.2024.

u 09:00h

14.06.2024.

u 09:00h

Ljubiša Кočinac
0