JUNSKI ISPITNI ROK, MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Matematika 2021, modul Verovatnoća, statistika i finansijska matematika

Junski 2021/2022Junski 2 2021/2022Septembarski 2021/2022Oktobarski 2021/2022Oktobar II 2021/2022
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
M2.M1101 Тeorija verovatnoća

07.06.2022.

u 15:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1102 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi

10.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

0
M2.M1119 Stohastički procesi

06.06.2022.

u 06:00h

16.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1124 Тeorija igara

14.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M2.M1202 Multivarijaciona analiza

06.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1204 Finansijska matematika

13.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Miljana Jovanović
0
M2.M1205 Тeorija uzoraka i planiranje eksperimenata

09.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Aleksandar Nastić
0
M2.M1207 Analiza vremenskih nizova

10.06.2022.

u 09:00h

22.06.2022.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0
M2.M1208 Aktuarska matematika

07.06.2022.

u 15:00h

23.06.2022.

u 09:00h

Marija Milošević
0
M2.M1209 Parcijalne diferencijalne jednačine

10.06.2022.

u 09:00h

20.06.2022.

u 09:00h

Jelena Manojlović
Jelena Milošević
0
M2.M1211 Regresiona analiza

06.06.2022.

u 09:00h

17.06.2022.

u 09:00h

Miroslav Ristić
0