Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Stručni, akademski, odnosno naučni naziv:Doktor matematičkih nauka
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta:

Redni broj Šifra Obavezni predmeti semestar STATUS Nedeljni fond časova ESPB bodovi nastavnik
1. М-301 Metodologija naučno istraživačkog rada 1 О 2 2 dr Miroslav Ćirić
2. M-ID1 Izborni predmet 1 1 I 4 12
3. M-ID2 Izborni predmet 2 1 I 4 12
4. M-SIR1 Studijski istraživački rad 1 1 О 10 4
5. M-ID3 Izborni predmet 3 2 I 4 12
6. M-ID4 Izborni predmet 4 2 I 4 12
7. M-SIR2 Studijski istraživački rad 2 2 О 12 6
8. M-ID5 Izborni predmet 5 3 I 4 12
9. M-ID6 Izborni predmet 6 3 I 4 12
10. M-SIR3 Studijski istraživački rad 3 3 О 12 6
11. M-ID7 Izborni predmet 7 4 I 4 12
12. M-ID8 Izborni predmet 8 4 I 4 12
13. M-SIR4 Studijski istraživački rad 4 4 О 12 6
14. M-SIR5 Studijski istraživački rad 5 5 О 20 30
15. M-SIR6 Studijski istraživački rad 6 6 О 20 15
16. M-IDD Doktorska disertacija 6 О 15

Izborni predmeti na doktorskim studijama (student bira jedan predmet iz svake izborne grupe)

Redni broj šifra Izborni predmet semestar Nedeljni fond časova ESPB Status predmeta Izborna grupa nastavnik
1. M-311 Mera i integracija 1 4 12 Izborni 1 dr Đorđević S. Dragan
2. M-312 Diferencijalne i integralne jednačine 1 4 12 Izborni 1 dr Jelena Manojlović
3. M-313 Odabrana poglavlja iz algebre 1 4 12 Izborni 1 dr Ilić M. Snežana
4. M-315 Simbolička i algebarska izračunavanja 1 4 12 Izborni 1 dr Stanimirović Predrag
5. M-321 Funcionalna analiza 1 4 12 Izborni 2 dr Rakočević R. Vladimir
7. M-322 Teorija verovatnoća 1 4 12 Izborni 2 dr Janković V. Svetlana
8. M-323 Odabrana poglavlja iz statistike 1 4 12 Izborni 2 dr Popović Č. Biljana
9. M-324 Uređeni skupovi i mreže 1 4 12 Izborni 2 dr Ignjatović M. Jelena
10. M-325 Diferencijalna geometrija krivih i površi 1 4 12 Izborni 2 dr Velimirović S. Ljubica
11. M-331 Uopšteni inverzi matrica 2 4 12 Izborni 3 dr Cvetković-Ilić S. Dragana
12. M-332 Stohastički procesi 2 4 12 Izborni 3 dr Janković V. Svetlana
13. M-333 Teorija oscilatornosti nelinearnih diferencijalnih jednačina 2 4 12 Izborni 3 dr Manojlović V. Jelena
14. M-334 Matematička statistika 2 4 12 Izborni 3 dr Popović Č. Biljana
15. M-335 Teorija aproksimacija 2 4 12 Izborni 3 dr Đorđević S. Dragan
dr Ilić B. Dejan
16. M-336 Kardinalne invarijante u topologiji 2 4 12 Izborni 3 dr Pavlović S. Vladimir
17. M-337 Operaciona istraživanja 2 4 12 Izborni 3 dr Stanimirović Predrag
18. M-341 Fredholmovi i Risovi operatori 2 4 12 Izborni 4 Živković-Zlatanović Č. Snežana
19. M-342 Teorija fiksne tačke i primene 2 4 12 Izborni 4 dr Ilić B. Dejan
dr Rakočević R. Vladimir
20. M-343 Teorija martingala 2 4 12 Izborni 4 dr Jovanović D. Miljana
21. M-344 Teorija polugrupa i poluprstena 2 4 12 Izborni 4 dr Ćirić D. Miroslav
22. M-345 Ortogonalni polinomi 2 4 12 Izborni 4 dr Mosić V. Dijana
23. M-346 Planiranje i analiza eksperimenata 2 4 12 Izborni 4 dr Ristić M. Miroslav
24. M-347 Algebarska kombinatorika 2 4 12 Izborni 4 dr Stevanović P. Dragan
25. M-348 Prostori nesimetrične afine koneksije 2 4 12 Izborni 4 dr Velimirović Ljubica
26. M-351 Algebarska teorija grafova 3 4 12 Izborni 5 dr Stevanović P. Dragan
27. M-352 Odabrana poglavlja teorije operatora 3 4 12 Izborni 5 dr Cvetković-Ilić S. Dragana
28. M-353 Stohastičke diferencijalne jednačine 3 4 12 Izborni 5 dr Janković V. Svetlana
29. M-354 Teorija stabilnosti 3 4 12 Izborni 5 dr Manojlović V. Jelena
30. M355 Formalni jezici, automati i izračunaljivost 3 4 12 Izborni 5 dr Ignjatović M. Jelena
dr Ćirić D.Miroslav
31. M-356 Rimanovi prostori i uopštenja 3 4 12 Izborni 5 dr Velimirović S. Ljubica
32. M-358 Analiza vremenskih nizova 3 4 12 Izborni 5 dr Ristić M. Miroslav
33. M-361 Mere nekompaktnosti i teorija operatora 3 4 12 Izborni 6 dr Živković-Zlatanović Č. Snežana
34. M-362 Menadžment rizika 3 4 12 Izborni 6 dr Petrović M. Evica
35. M-363 Teorija oscilatornosti funkcionalnih diferencijalnih jednačina 3 4 12 Izborni 6 dr Manojlović V. Jelena
36. M-364 Kompleksna analiza 3 4 12 Izborni 6 dr Đorđević S. Dragan
37. M-365 Izračunavanja uopštenih inverza matrica 3 4 12 Izborni 6 dr Stanimirović S. Predrag
dr Petković D. Marko
38. M-366 Prostori funkcija 3 4 12 Izborni 6 dr Pavlović S. Vladimir
39. M-368 Finslerovi prostori 3 4 12 Izborni 6 dr Ljubica S. Velimirović
40. M-371 Uopšteni inverzi operatora 4 4 12 Izborni 7 dr Mosić V. Dijana
41. M-372 Finansijsko modeliranje 4 4 12 Izborni 7 dr Jovanović D. Miljana
42. M-373 Fazi skupovi i fazi sistemi 4 4 12 Izborni 7 dr Ignjatović M. Jelena
dr Ćirić D. Miroslav
43. M-374 Vremenski nizovi sa slučajnim koeficijentima 4 4 12 Izborni 7 dr Popović Č. Biljana
44. M-375 Infinitezimalne deformacije 4 4 12 Izborni 7 dr Velimirović S. Ljubica
45. M-381 Spektralna teorija operatora 4 4 12 Izborni 8 dr Đorđević S. Dragan
46. M-382 Teorija stabilnosti stohastičkih diferencijalnih jednačina 4 4 12 Izborni 8 dr Janković V. Svetlana
47. M-383 Teorija rizika 4 4 12 Izborni 8 dr Milošević G. Marija
48. M-384 Regularne varijacije i diferencijalne jednačine 4 4 12 Izborni 8 dr Manojlović V. Jelena
49. M-385 Numeričko rešavanje običnih i parcijalnih diferencijalnih jednačina 4 4 12 Izborni 8 dr Manojlović V. Jelena
50. M-386 Geodezijska preslikavanja 4 4 12 Izborni 8 dr Velimirović S. Ljubica
51. M-387 Selekcioni principi u topologiji 4 4 12 Izborni 8 dr Pavlović S. Vladimir
52. M-388 Teorija grupoida 4 4 12 Izborni 8 dr Ćirić D. Miroslav