Šifra Naziv predmeta S SP Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. 20.IO-11 Uvod u programiranje 1 O 3 2 1 8
2. 20.IO-12 Diskretne strukture 1 1 O 3 3 0 7
3. 20.IO-13 Uvod u računarstvo 1 O 3 3 0 7
4. 20.IO-14 Matematika 1 1 O 3 3 0 8
5. 20.IO-21 Objektno-orijentisano programiranje 1 2 O 3 2 1 8
6. 20.IO-22 Diskretne strukture 2 2 O 3 3 0 7
7. IO-23 Uvod u Veb programiranje 2 O 3 2 1 7
8. IO-24 Matematika 2 2 O 3 3 0 8
DRUGA GODINA
9. IO-31 Strukture podataka i algoritmi 3 O 3 3 0 8
10. IO-32 Matematika 3 3 O 3 3 0 7
11. IO-33 Uvod u baze podataka 3 O 3 2 1 8
12. IO-34 Objektno-orijentisano programiranje 2 3 O 3 2 1 8
13. IO-41 Dizajn i analiza algoritama 4 O 3 3 0 8
14. IO-42 Veb programiranje 4 O 3 2 1 8
15. IO-43 Uvod u operativne sisteme 4 O 3 2 0 7
16. Izborni predmet 1 4 IB 2 2 6
TREĆA GODINA
17. 20.IOI51 Verovatnoća 5 O 3 3 0 8
18. 20.IO52 Paralelno i distribuirano programiranje 5 O 3 2 1 7
19. Izborni predmet 2 5 IB 2 2 0 6
20. Izborni predmet 3 5 IB 2 2 0 6
21. 20.IOSP Stručna / pedagoška praksa 5 6
22. 20.IO61 Računarske mreže 6 O 2 2 0 7
23. 20.IO62 Uvod u softversko inženjerstvo 6 IB 2 2 6
24. Izborni predmet 4 6 IB 2 2 7
25. Izborni predmet 5 6 IB 3 2 0 7
26. Izborni predmet 6 6 IB 2 1-2 0 4
Ukupno ESPB bodova 180
IZBORNA NASTAVA
Izborni predmet 1 (bira se 1 od 3 predmeta)
1. 20.IOI01 Elektronsko izdavaštvo 4 IB 2 2 0 6
2. 20.IOI02 Analitička geometrija 4 IB 2 2 0 6
3. 20.IOI03 Arhitektura i organizacija računara 4 IB 2 2 0 6
Izborni predmeti 1 i 3 (biraju se 2 od 6 predmeta)
4. 20.IOI04 Internet pametnih uređaja 5 2 2 0 6
5. 20.IOI05 Numerički metodi 1 5 2 2 0 6
6. 20.IOI06 Skript jezici 5 2 2 0 6
7. 20.IOI07 Upravljanje projektima u IT 5 2 2 0 6
8. 00.PSI Psihologija 5 2 2 0 6
9. 00.PED Pedagogija 5 2 2 0 6
Izborni predmeti 4 i 5 (biraju se 2 od 6 predmeta)
10. 20.IOI08 Metodika nastave informatike 6 3 2 0 7
11. 20.IOI09 Simbolička izračunavanja 6 3 2 0 7
12. 20.IOI10 Numerički metodi 6 3 2 0 7
13. 20.IOI11 Metrične metode i simulacijе 6 3 2 0 7
14. 20.IOI12 Matematička statistika 6 3 2 0 7
15. 20.IOI13 Digitalni mediji u kombinovanom učenju 6 3 2 0 7
Izborni predmet 6 (bira se 1 od 3 predmeta)
16. 00.ENGB1 Engleski jezik B1 6 2 1 0 4
17. 20.IOI14 Interaktivni alati za onlajn nastavu i ispite 6 2 2 0 4
S - semestar u kome je predmet
Časovi aktivne nastaveP - predavanja, V - vežbe, DON - drugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
SP (status predmeta): O – obavezni, IB - izborni blok