Р.бр. Шифра предмета Назив предмета Семестар Статус предмета Активна настава ЕСПБ
П СИР ОСТАЛО
Прва година
1. БВ.БВПО Изборни блок 1 1 И 7,00 0,00 0,00 10,00
2. БВ.БВ11О Изборни блок 1 1 И 7,00 0,00 0,00 10,00
3. БВ.БВ12О Предмет докторске дисертације 1 1 О 0,00 6,00 0,00 10,00
4. БВ.БВ21О Изборни блок 2 2 И 7,00 0,00 0,00 10,00
5. БВ.БВ21О Изборни блок 2 2 И 7,00 0,00 0,00 10,00
6. БВ.БВ22О Предмет докторске дисертације 2 2 О 0,00 6,00 0,00 10,00
Укупно часова активне наставе и бодова на години 28,00 12,00 0,00 60,00
Друга година
7. БВ.БВ31О Изборни блок 3 3 И 7,00 0,00 0,00 10,00
8. БВ.БВ31О Изборни блок 3 3 И 7,00 0,00 0,00 10,00
9. БВ.БВ32О Предмет докторске дисертације 3 3 О 0,00 6,00 0,00 10,00
10. БВ.БВ41О Изборни блок 4 4 И 7,00 0,00 0,00 10,00
11. БВ.БВ41О Изборни блок 4 4 И 7,00 0,00 0,00 10,00
12. БВ.БВ42О Предмет докторске дисертације 4 4 О 0,00 6,00 0,00 10,00
Укупно часова активне наставе и бодова на години 28,00 12,00 0,00 60,00
Трећа година
13. БВ.БВ51О Предмет докторске дисертације 5 5 О 0,00 10,00 0,00 13,00
14. БВ.БВ52О Предмет докторске дисертације 6 5 О 0,00 10,00 0,00 13,00
15. БВ.БВ61О Израда докторске дисертације 6 О 0,00 20,00 0,00 14,00
16. БВ.БВ62О Докторска дисертација 6 О 0,00 0,00 10,00 20,00
Укупно часова активне наставе и бодова на години 0,00 40,00 10,00 60,00
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 56,00 64,00 10,00 180,00
Напомена: 1.       Трајање студија је 3 године и 180 бодова 2.       Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама 3.       Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног 4.       броја часова активне наставе 5.       Трећа година је само студијски истраживачки или самоистраживачки рад 6.       Број бодова по години минимум 60