Р.бр.

Шифра

предмета

Назив предметаСеместар

Статус

предмета

Активна наставаЕСПБ
ПСИРОСТАЛО
Прва година
1.DB.DB11OИзборни блок 11И7,000,000,0010,00
2.DB.DB11OИзборни блок 11И7,000,000,0010,00
3.DB.DB12OПредмет докторске дисертације 11О0,006,000,0010,00
4.DB.DB21OИзборни блок 22И7,000,000,0010,00
5.DB.DB21OИзборни блок 22И7,000,000,0010,00
6.DB.DB22OПредмет докторске дисертације 22О0,006,000,0010,00
Укупно часова активне наставе и бодова на години28,0012,000,0060,00
Друга година
     
7.DB.DB31OИзборни блок 33И7,000,000,0010,00
8.DB.DB31OИзборни блок 33И7,000,000,0010,00
9.DB.DB32OПредмет докторске дисертације 33О0,006,000,0010,00
10.DB.DB41OИзборни блок 44И7,000,000,0010,00
11.DB.DB41OИзборни блок 44И7,000,000,0010,00
12.DB.DB42OПредмет докторске дисертације 44О0,006,000,0010,00
Укупно часова активне наставе и бодова на години28,0012,000,0060,00
Трећа година
13.DB.DB51OПредмет докторске дисертације 55О0,0010,000,0013,00
14.DB.DB52OПредмет докторске дисертације 65О0,0010,000,0013,00
15.DB.DB61OИзрада докторске дисертације6О0,0020,000,0014,00
16.DB.DB62OДокторска дисертација6О0,000,0010,0020,00
Укупно часова активне наставе и бодова на години0,0040,0010,0060,00
Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму56,0064,0010,00180,00
 

Напомена:

1.       Трајање студија је 3 године и 180 бодова

2.       Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама

3.       Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног

4.       броја часова активне наставе

5.       Трећа година је само студијски истраживачки или самоистраживачки рад

6.       Број бодова по години минимум 60