Изборни блок 1. Студент бира 2 предмета од 11

Р. Б.

Назив предмета

Име или имена наставника

Семестар

ЕСПБ

УНО

Т

 

1.

Инструменталне методе анализе одабраних група

органских једињења

 

Снежана Ч. Јовановић

 

 

1

 

 

10

Органска хемија и

биохемија

 

И

 

2.

 

Изоловање секундарних метаболита

Гордана С. Стојановић, Александра Ђорђевић С.

 

 

1

 

 

10

Органска хемија и биохемија

 

И

 

3.

 

Хемијска микробиологија

Александра С. Ђорђевић

 

 

1

 

 

10

Органска

хемија и биохемија

 

И

 

4.

 

Физичка органска хемија

 

Марија С. Генчић

 

 

1

 

 

10

Органска

хемија и биохемија

 

И

 

5.

Одабрана поглавља техника и метода карактеризације

неорганских једињења

 

Драган М. Ђорђевић

 

 

1

 

 

10

Општа и неорганска хемија

 

И

 

6.

Одабрана поглавља геохемије

 

Драган М. Ђорђевић

 

 

1

 

 

10

Општа и неорганска хемија

 

И

7.

Равнотеже у хемији

Виолета Д. Митић

 

1

 

10

Аналитичка хемија

И

8.

Атомска спектроскопија

Снежана С. Митић

 

1

 

10

Аналитичка хемија

И

 

9.

Молекулска

спектроскопија

Емилија Т. Пецев Маринковић

 

 

1

 

 

10

Аналитичка и физичка

хемија

 

И

 

10.

 

Ремедијационе технологије

 

Александар Љ. Бојић

 

 

1

 

 

10

Примењена и индустријска хемија

 

И

 

11.

 

Хемија боја

 

Милена Н. Миљковић

 

 

1

 

 

10

Примењена и индустријска хемија

 

Изборни блок 2. Студент бира 2 предмета од 12

 

1.

Идентификација природних производа

Горан М. Петровић, Иван Р. Палић

 

 

2

 

 

10

Органска

хемија и биохемија

 

И

 

2.

Савремене органске синтезе

Нико С. Радуловић, Горан М. Петровић

 

 

2

 

 

10

Органска хемија и биохемија

 

И

 

3.

 

Хемија биљних пигмената

 

Данијела А. Костић

 

 

2

 

 

10

Органска

хемија и биохемија

 

И

 

4.

Одабрана поглавља опште хемије

 

 

Никола Д. Николић

 

 

2

 

 

10

Општа и неорганска

хемија

 

И

 

5.

Одабрана поглавља неорганске хемије

 

 

Никола Д. Николић

 

 

2

 

 

10

Општа и неорганска хемија

 

И

6.

Инструментална анализа 1

 

Јелена С. Николић

 

2

 

10

Аналитичка и физичка

И

 

 

 

 

 

 

хемија

 

 

7.

Савремене хроматографске методе

 

 

Милан С. Митић

 

 

2

 

 

10

Аналитичка и физичка

хемија

 

И

8.

Одабрана поглавља метода одвајања у хемији

Весна П. Станков Јовановић

 

2

 

10

Аналитичка хемија

И

 

9.

Савремене

електроаналитичке методе анализе

 

 

Милан Б. Стојковић

 

 

2

 

 

10

Аналитичка и физичка

хемија

 

И

 

10.

 

Метрика боја

 

 

Милена Н. Миљковић

 

 

2

 

 

10

Примењена и индустријска хемија

 

И

 

11.

Одабрана поглавља хемије животне средине

 

 

Татјана Д. Анђелковић

 

 

2

 

 

10

Хемија

животне средине

 

И

 

12.

Наноструктурни материјали

Александра Р.

Зарубица, Марјан С. Ранђеловић

 

 

2

 

 

10

Примењена и индустријска хемија

 

И

Изборни блок 3. Студент бира 2 предмета од 12

 

1.

 

Асиметричне синтезе

 

Нико С. Радуловић

 

 

3

 

 

10

Органска хемија и биохемија

 

И

 

2.

Експериментална биохемија

 

Данијела А. Костић

 

 

3

 

 

10

Органска хемија и

биохемија

 

И

 

3.

Дводимензионална нуклеарна магнетна резонанца (2Д-НМР)

 

Нико С. Радуловић

 

 

3

 

 

10

Органска хемија и биохемија

 

И

 

4.

Одабрана поглавља координационе хемије

 

Ненад С. Крстић

 

 

3

 

 

10

Општа и неорганска хемија

 

И

 

5.

Одабрана поглавља примењене неорганске

хемије

 

Маја Н. Станковић

 

 

3

 

 

10

Општа и неорганска

хемија

 

И

 

6.

Одабрана поглавља из савремених метода

инструменталне анализе

Александра Н. Павловић

 

 

3

 

 

10

Аналитичка хемија

 

И

 

7.

Клиничко-хемијске методе анализе

Ивана Д. Рашић Мишић

 

 

3

 

 

10

Аналитичка и физичка

хемија

 

И

8.

Равнотежа и кинетика процеса

Снежана С. Митић

 

3

 

10

Аналитичка хемија

И

 

9.

Одабрана поглавља физичке хемије

 

Снежана Б. Тошић

 

 

3

 

 

10

Аналитичка и физичка

хемија

 

И

 

10.

Површински активне материје

 

Милена Н. Миљковић

 

 

3

 

 

10

Примењена и индустријска хемија

 

 

11.

Мониторинг загађујућих супстанци

 

Татјана Д. Анђелковић

 

 

3

 

 

10

Хемија животне

средине

 

И

 

12.

Хемија површинских процеса

Марјан С. Ранђеловић, Александра Р.

Зарубица

 

 

3

 

 

10

Примењена и индустријска хемија

 

Изборни блок 4. Студент бира 2 предмета од 12

 

 

1.

Одабрана поглавља

супрамолекулске хемије и хемије макромолекула

 

Горан М. Петровић

 

 

4

 

 

10

Органска хемија и биохемија

 

И

 

2.

Секундарни метаболити као биомаркери

Гордана С. Стојановић

 

 

4

 

 

10

Органска хемија и

биохемија

 

И

 

3.

Молекулско моделовање у органској хемији

 

Марија С. Генчић

 

 

4

 

 

10

Органска хемија и биохемија

 

И

 

4.

Конформациона анализа биомакромолекула

 

Иван Р. Палић

 

 

4

 

 

10

Органска хемија и биохемија

 

И

 

5.

Одабрана поглавља

бионеорганске хемије

 

 

Маја Н. Станковић

 

 

4

 

 

10

Општа и неорганска

хемија

 

И

 

6.

Мултидисциплинарни

аспекти неорганске хемије

 

Ненад С. Крстић

 

4

 

 

10

Општа и неорганска хемија

 

И

7.

Инструментална анализа 2

 

Снежана С. Митић

 

4

 

10

Аналитичка хемија

И

8.

Виши курс хемометрије

 

Виолета Д. Митић

 

4

 

10

Аналитичка хемија

И

9.

Аналитика органских полутаната

Весна П. Станков Јовановић

 

4

 

10

Аналитичка хемија

И

 

10.

 

Савремени поступци пречишћавања воде

 

Александар Љ. Бојић

 

4

 

 

10

Примењена и индустријска хемија

 

И

 

11.

Хуминске супстанце у животној средини

 

Марјан С. Ранђеловић

 

4

 

 

10

Хемија животне средине

 

И

 

12.

Одабрана поглавља пречишћавања и

дезинфекције вода

 

Јелена З. Митровић

 

4

 

 

10

Примењена и индустријска

хемија

 

И

Предмети из докторске дисертације

 

1.

 

Студијски истраживачки рад 1

 

Било који наставник СП ДАС Хемија

 

1

 

 

10

Зависи од предмета докторске

дисертације

 

О

 

2.

 

Студијски истраживачки рад 2

 

Било који наставник СП ДАС Хемија

 

 

2

 

 

10

Зависи од предмета докторске

дисертације

 

О

 

3.

 

Научно истраживачки рад 1

 

Било који наставник СП ДАС Хемија

 

 

3

 

 

10

Зависи од предмета докторске

дисертације

 

О

 

4.

 

Научно истраживачки рад 2

 

Било који наставник СП ДАС Хемија

 

 

4

 

 

10

Зависи од предмета докторске

дисертације

 

О

 

5.

 

Самостални истраживачки рад

 

Ментор докторске дисертације

 

 

5

 

 

26

Зависи од предмета докторске

дисертације

 

О

6.

Предмет докторске

Ментор докторске

6

14

Зависи од

О

 

 

дисертације

дисертације

 

 

предмета докторске

дисертације

 

 

7.

 

 

Докторска дисертација

 

Ментор докторске дисертације

 

 

6

 

 

20

Зависи од предмета докторске

дисертације

 

О

Укупно ЕСПБ

180