Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, od 19.06.2023. godine kreće sa prijavom kandidata elektronskim putem za upis na osnovne akademske studije. Elektronska prijava kandidata trajaće do 24.06.2023. godine.

Kandidati koji se prijavljuju za polaganje prijemnog ispita, svoju prijavu izvršiće preko PORTALA ZA UPIS.

U cilju popunjavanja elektronske prijave, kandidat treba da napravi nalog koristeći adresu svoje e-pošte. Kandidati na Portalu unose podatke potrebne za prijavu i prilažu sledeće :
  1. Skeniran original diplome o položenom završnom ispitu,
  2. Skenirani originali svedočanstva sva četiri razreda,
  3. Očitanu biometrijsku ličnu kartu,
  4. Skeniran dokaz o uplati za prijavu na konkurs u iznosu od 3000 dinara,
  5. Skeniran dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5000 dinara,
  6. Izjavu o prethodnom upisu na prvi stepen studija.
  7. ukoliko je kandidat u toku svog srednjoškolskog obrazovanja bio učesnik na republičkom (državnom) takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, dokaz o učešću na takmičenju. U ovom slučaju kandidat je oslobođen plaćanja naknade za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati koji se prijavljuju po programu afirmativnih mera, kandidati koji su prethodno bili upisani na bužetu u prvu godinu OAS i kandidati koji su oslobođeni prijemnog ispita, dostavljaju odgovarajuće dokaze navedene na Portalu za upis.

Uputstvo za elektronsku prijavu možete pogledati u dokumentu:

Dodatne informacije o konkursu, pravima i obavezama kandidata oko prijavljivanja, polaganja prijemnog ispita i upisa mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, 125 i 146, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs

Kandidati koji ne mogu pristupiti Portalu mogu da se obrate na mejl podrska@pmf.ni.ac.rs

Najčešća pitanja

Najčešće se dešava da e-mejl adresa prilikom registracije nije ispravno unešena. U tom slučaju pokušajte da se ponovo registrujete sa ispravnom e-mejl adresom. Ukoliko onda ne uspete da se registrujete, pokušajte sa drugom e-mejl adresom ili nam se javite na podrska@pmf.ni.ac.rs.

Poželjno je da podatke unosite ćiriličnim pismom. Međutim, podatke možete uneti i latinicom, ali vodite računa da koristite slova ć, č, š… 

Ova izjava je obavezna za sve kandidate koji se prijavljuju za polaganje prijemnog ispita bez obzira na to da li su do sada upisivali prvi stepen studija ili ne.

Kako bi uspešno završili prijavu, potrebno je da dodate dva fajla u okviru tipa “dokaz o uplati” i to dokaz o uplati za prijavu na konkurs i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Dozvoljeno je dodavanje slika u .jpg ili .png formatu. Slike dokumenata smatraće se validnom kopijom dokumenata koji su potrebni da bi se uspešno završila prijava.