Dr Тomislav M. Pavlović

Redovni profesor

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Тomislav M. Pavlović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

​I  BIOGRAFIJA  1. Lični podaci: 
Ima i prezime: Tomislav M. Pavlović
Godina i mesto rođenja: 14. 09. 1949, Niš, Republika Srbija
Univerzitet, fakultet, organizaciona jedinica: Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za Fiziku
Adresa: Višegradska 33, P. O. Box 224, 18000 Niš, Srbija
Telefon: + 381 18 225 110
Fax: + 381 18 533 014
E-mail: pavlovic@pmf.ni.ac.rs 2. Kratka stručna biografija Prof. dr Tomislav M. Pavlović je rođen 14.09.1949. god. u Nišu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije fizike je završio 1973. godine na PMF-u u Beogradu, gde je i magistrirao 1977. godine. Doktorirao je 1986. godine na Odseku za tehničku fiziku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Na Departmanu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu držao je nastavu iz Mehanike, Molekularne fizike i termodinamike, Fizike povr&
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!