Dr Zoran Т. Pavlović

Vanredni profesor

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Zoran Т. Pavlović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

  Biografija dr Zorana Pavlovića Zoran Pavlović rodjen je 16.06.1951. godine u Božinovcu,  Srbija . Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Knjaževcu. Studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu upisao je 1970 godine na odseku za Tehničku fiziku, a završio je 1975 godine. Diplomski rad odbranio je pod naslovom “Primena nuklearne magnetne rezonance za odredjivanje karakteristika materijala”. Po završetku studija zaposlio se u Ei-u u Nišu u fabrici Poluprovodnika. U fabrici Poluprovodnika radio je na proizvodnji i razvoju diskretnih komponenata i integrisanih kola. Posebno se bavio problematikom razvoja i proizvodnje homotaksijalnih tranzistora snage, epi-base tranzistora snage, niskonaponskih i visokonaponskih epi-base planarnih tranzistora snage, VDMOS tranzistora snage, smart-power komponentama, tiristora, niskonaponskih i visokonaponskih zener dioda, brzih prekidačkih dioda, ispravljačkih dioda, stabilizato
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!