Dr Marko S. Milošević

Vanredni profesor

Departman za računarske nauke

Dr Marko S. Milošević

Dr Marko S. Milošević

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 209

018/533 015, lok.141

Biografija

Marko Milošević Datum rođenja: 21.11.1976. e-mail: marko643@gmail.com telefon: -   Obrazovanje 2008 Prirodno-matematički fakultet u Nišu Doktorat iz oblasti Teorija grafova 2006 Matematički fakultet u Beogradu Magisterska teza iz oblasti Računarska topologija 1995-1999 Filozofski fakultet u Nišu Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku Radno iskustvo Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za računarske nauke, docent, 2008. - Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Departman za računarske nauke, asistent, 1999. - 2008. Oblasti interesovanja Jako regularni grafovi Energija grafa Softver za grafove
BiografijaAngažovanjaPublikacije