Dr Snežana M. Ilić

Redovni profesor

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Dr Snežana M. Ilić

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

Biografija

Adresa:​​ Univerzitet u Nišu Prirodno-matematički fakultet  Departman za matematiku  Višegradska 33, P. Fah 224 18000 Niš, Srbija Tel: (018) 533 015, lokal 151 Faks: (018) 533 014   e-mail: sneska@pmf.ni.ac.rs ​            prof.snezana.ilic@gmail.com   Lični podaci: Datum rođenja: 11.02.1954. Obrazovanje: Osnovna diploma:           Filozofski fakultet                           Univerzitet u Nišu         1976. Magistarska teza:            Matematički fakultet                       Univerzitet u Skopju     1984. Doktorska disertacija:     Prirodno-matematički fakultet        Univerzitet u Skopju
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!