Ivan G. Stošić

Istraživač pripravnik

Departman za računarske nauke

Ivan G. Stošić

Ivan G. Stošić

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Истраживач-приправник на департману за рачунарске науке. У току школовања успешно се бавио такмичарским програмирањем. Области интересовања: алгоритми и структуре података, дискретна математика, комбинаторика, теорија графова, теорија бројева, објектно-оријентисано програмирање.
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!