Dr Тatjana Lj. Mitrović

Redovni profesor

Biografija

Ime i prezime:                                   Tatjana (Ljubiše) Mitrović Datum i mesto rođenja:                     28.7.1969., Niš Poslovna  adresa:                               Prirodno matematički fakultet,                                                            Depart
Cela biografijaAngažovanjaPublikacije