Dr Тatjana Lj. Mitrović

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Тatjana Lj. Mitrović

Dr Тatjana Lj. Mitrović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 404

018/533 015, lok.123

Biografija

Ime i prezime:                                   Tatjana (Ljubiše) Mitrović Datum i mesto rođenja:                     28.7.1969., Niš Poslovna  adresa:                               Prirodno matematički fakultet,                                                            Departman za biolo
BiografijaAngažovanjaPublikacije