Dr Nadežda V. Novaković

Redovni profesor

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Nadežda V. Novaković

botblocker@heartinternet.uk

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!