Dr Velimir Jovanović

Redovni profesor

Departman za geografiju

Slika nije dostupna

Dr Velimir Jovanović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Завршио Геолошку техничку школу у Београду и Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду (Смер за петрологију и геохемију) и стекао звање дипломирани инжењер геологије. Последипломске студије завршио је на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, одбранивши магистарску тезу „Базичне магматске стене Фрушке Горе“ чиме је стекао звање магистар техничких наука из области геологије-петрологија.  Од 1979. до 1994. године био је запослен у Заводу за изградњу града Београда као инжењер геологије на пословима обезбеђи
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!