Dr Ljupko Rundić

Redovni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Slika nije dostupna

Dr Ljupko Rundić

računarska učionica 5

Biografija

Љупко М. Рундић, рођен је 13.09.1962. у Врапцима, општина Соколац, Република Српска (БиХ). Основну школу и гимназију завршио у Лозници. Рударско-геолошки факултет у Београду, смер Регионална геологија завршио 1987. године. Следеће године се запослио као асистент-приправник на Рударско-геолошком факултету. Магистарску тезу (1992) и докторску дисертацију (1997) одбранио на истом факултету. На Рударско-геолошком факултету је прошао сва сарадничка и наставна звања у периоду од 1988-2008. За редовног професора изабран је 2008. године, за ужу научну област Историј
BiografijaAngažovanjaPublikacije