Dr Ivana Šorgić

Predavač

Departman za geografiju

Slika nije dostupna

Dr Ivana Šorgić

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!