Dragana D. Vušković

Asistent

Departman za geografiju

Slika nije dostupna

Dragana D. Vušković

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Драгана Вушковић је рођена 02. 03.1973. у Вршцу где је завршила основну и средњу хемијску школу. Године 1996. је уписала Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, на смеру Петрологија и геохемија. Дипломирала је 2002. године са просечном оценом 8,11 и оценом на дипломском испиту 10. Докторске студије из научне области Геологије уписала је 2009-2010. године на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду. Од октобра 2005. године обавља послове у звању асистента приправника. Фебруара месеца 2010. године изабрана је у звање асистента на Природно
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!