Dr Polina D. Blagojević

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Polina D. Blagojević

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

1. Lični podaci    Dr Polina Blagojević rođen je 21. 11. 1979. godine u Nišu.  Udata je i majka dvoje dece.   2. Podaci o dosadašnjem obrazovanju/usavršavanju   2011     –      Postdoktorsko usavršavanje, Maks Plank institut za hemijsku fiziku čvrstog stanja (Max-Planck-Institute for Chemical Physics of Solids), Drezden, Nemačka, pod mentorstvom dr Horsta Bormana (Horst Borrmann) 2008     –      Letnja škola masene spektrometrije; organizatori:  Prirodno-matematički fakultet u Nišu i Universite Pierre et Marie Curie, Paris, France (predavač Jean Claude Tabet) 2007-2010 –Izrada doktorske disertacije (naslov disertacije: Novi pristup poređenju složenih smeša isparljivih jedinjenja prirodnog porekla: veza procentualnog sastava i prinosa etarskog ulja, odnosno sastava i usr
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!