Dr Ružica S. Nikolić

Redovni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Ružica S. Nikolić

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Prof. dr Ružica S. Nikolić je rođena 25.12.1952. u Lipovcu kod Aleksinca. Diplomirala je Hemiju na Filozofskom fakultetu u Nišu 1975. Magistrirala je 1979. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirala je 1992. na Filozofskom fakultetu u Nišu, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Geohemijska analiza Cu, Ag i Au u nekim geološkim uzorcima iz Srbije". Za redovnog profesora za oblast Opšta i neorganska hemija izabrana je 2003. godine.  
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!