Dr Nenad S. Кrstić

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Dr Nenad S. Кrstić

Dr Nenad S. Кrstić

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Др Ненад С. Крстић је рођен у Врању 12.05.1984. године. Место сталног боравка је Ниш. Студије хемије на Природно-математичком факултету у Нишу, на Одсеку за хемију, уписао је школске 2003/2004. године. У завршној години студија (школске 2006/2007. године) био је стипендиста „Фонда за младе таленте” Министарства просвете и спорта Републике Србије. Дипломирао је 2007. године са оценом 10 и просечном оценом у току студија 9,76. Проглашен је за најбољег дипломираног хемичара за школску 2007/2008. годину на Природно-математичком факултету у Нишу. Добитник је годиш
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!