Dr Maja N. Stanković

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Maja N. Stanković

Dr Maja N. Stanković

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

računarska učionica 5

Biografija

Др Маја Станковић рођена је 30.03.1981. године у Нишу, где и данас живи. Студије хемије на Природно-математичком факултету у Нишу уписала је 2000. године. Дипломирала је октобра 2005. године са просечном оценом у току студија 9.56 и оценом 10 на дипломском испиту. Награђена је као најбољи студент хемије у генерацији на Природно-математичком факултету у Нишу. Школске 2005/06. године уписала је последипломске студије из области хемије на Природно-математичком факултету у Нишу, дa би школске 2007/08. године прешла на докторске студије. Докторске студије је заврши
BiografijaAngažovanjaPublikacije