Dr Ivan P. Stanimirović

Vanredni profesor

Departman za računarske nauke

Dr Ivan P. Stanimirović

Dr Ivan P. Stanimirović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 209

Biografija

Rođen 27.9.1986. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu školu. Maturirao je 2005. godine kao učenik specijalizovanog odeljenja za matematičke talente gimnazije “Svetozar Marković” u Nišu. Iste godine upisuje studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, na odseku za matematiku i informatiku. Diplomirao je 2010. godine stekavši zvanje Diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku. Doktorske studije upisuje na istom fakultetu, gde marta 2013. godine uspešno brani doktorsku disertaciju pod nazivom “Algoritmi za simbolička matrična izračunavanja I optimizaciju”. Oblasti njegovog užeg naučnog interesovanja su operaciona istraživanja i matrična izračunavanja. Trenutno angažovan u svojstvu docenta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Srećno je oženjen i otac je dve devojčice.
BiografijaAngažovanjaPublikacije