Dr Miljana R. Đorđević Zlatković

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Miljana R. Đorđević Zlatković

Dr Miljana R. Đorđević Zlatković

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 22

(018) 533-015

CV

Biografija

dr Miljana R. ĐorđevićNaučni saradnikDepartman za hemiju
Obrazovanje 2011: Osnovne akademske studije - Hemijske nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu2020: Doktorske akademske studije - Hemijske nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Kretanje u službi2011: Saradnik na projektu/ Prirodno-matematički fakultet u Nišu2012: Istraživač-pripravnik/ Prirodno-matematički fakultet u Nišu2014: Istraživač-saradnik/ Prirodno-matematički fakultet u Nišu2021: Naučni saradnik/ Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Studijski boravci i usavršavanja2020: Studijski boravak u Sofiji, na Bugarskoj akademiji nauka, u okviru projekta subregionalne saradnje "Innovative approaches for sustainable utilization of biomass wastes towards biorenewable building blocks for organic synthesis research driven strengthening the cooperation of Balkan countries" koji je finansiran od strane UNESCO-a
Oblasti naučnog interesova
BiografijaAngažovanjaPublikacije