Dr Marjan N. Stankov

Istraživač saradnik

Departman za fiziku

Slika nije dostupna

Dr Marjan N. Stankov

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Марјан Станков рођен је 12.9.1985. у Нишу где је похађао основну школу. Гимназију „Бора Станковић“ у Нишу завршио је са одличним успехом 2004. године. Студије физике на општем смеру одсека за Физику на Природно-математичком факултету у Нишу уписао је школске 2004. године. Дипломирао је са просечном оценом 8.57 на студијама и оценом 10 на дипломском. Докторске студије физике на Природно-математичком факултету у Нишу уписао је 27.10.2011. Ангажован је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ОН171025 ”Електрични пробој гасова, повр
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!