Dr Jelena S. Nikolić

Docent

Departman za hemiju

Dr Jelena S. Nikolić

Dr Jelena S. Nikolić

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Lični podaci: Datum rođenja: 01.11.1988 Mobilni: 0628049135 email: jelena.cvetkovic7@gmail.com Obrazovanje: Osnovnu i srednju školu završila u Nišu. Osnovne akademske studije na departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu završila sa prosečnom ocenom 9,59 kao najbolja u generaciji. Master studije primenjene hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu završila sa prosečnom ocenom 9,95 i 2.10.2012 odbranila master rad na temu ¨Antioksidacione osobine vrste Allium scorodoprasum¨ sa ocenom 10. Mater rad: Antioksidacione osobine vrste Allium scorodoprasum (Departman za hemiju, Prirodno - matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija, 2012) Radno iskustvo: 2013 Asistent (Departman za hemiju, Prirodno - matematički fakultet, Univerzitet u Nišu) Priznanja i druga dostignuća: Stipendista „Fonda za mlade talente“ za
BiografijaAngažovanjaPublikacije