Dr Aleksandar B. Тrokicić

Docent

Departman za računarske nauke

Slika nije dostupna

Dr Aleksandar B. Тrokicić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 3

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije