Dr Milica Nikolić

Docent

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Milica Nikolić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-117

Biografija

Milica Nikolić rođena je 16.01.1990. u Nišu, Srbija. Po završetku gimnazije "Bora Stanković" (prirodno-matematički smer), 2009. godine upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, koje završava u roku 2012. godine sa prosečnom ocenom 9.69, i iste godine upisuje master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, smer Opšta hemija. U periodu od 15.02. do 15.03.2013. godine boravila je u Laboratoriji za istraživanje životne sredine Univerziteta u Novoj Gorici, Slovenija, u okviru razmene studenata master studija na TEMPUS projektu „Modernisation of Postgraduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programmes“. Master studije završila je 2014. godine sa prosečnom ocenom 9.95, a master rad pod nazivom “Sinteza i spektralna karakterizacija nove biblioteke 1-(1H-1-fenil-3-ferocenilpirazol-4-il)-1-alkanola i njihovih 3-fenil analoga” izradila je pod mentorstvom prof. dr. N
BiografijaAngažovanjaPublikacije