Petra N. Laketa

Asistent

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Petra N. Laketa

botblocker@heartinternet.uk

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!