Dr Miloš S. Кrstić

Viši naučni saradnik

Departman za matematiku

Dr Miloš S. Кrstić

Dr Miloš S. Кrstić

botblocker@heartinternet.uk

CV

Biografija

Милош Крстић је рођен 30.07.1983. године у Лесковцу. Економски факултет у Нишу је уписао 2002. године. Дипломирао је 2008. године. Мастер студије на Економском факултету у Нишу уписује 2009. године, а завршава 2010. године са радом под називом Концепције економске рационалности у теорији рационалног избора. Доктоску дисертацију под називом Теоријски модели рационалног понашања у савременој економској науци, одбранио је 17. 05. 2014. пред комисијом у саставу: Проф. др Драган Петровић (ментор), Проф. др Драгослав Китановић и Проф. др Славица Манић и тиме стекао зва
BiografijaAngažovanjaPublikacije