Milica D. Nešić

Asistent

Departman za hemiju

Milica D. Nešić

Milica D. Nešić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 22

(018) 226-310

CV

Biografija

Милица НешићЕлектронска пошта: milica.stevanovic@pmf.edu.rs ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Milica-Stevanovic-2
Образовање-        2016 – ; Докторске академске студије, Природно-математички факултет у Нишу, Департаман за хемију (просечна оцена 10);Пријављена тема докторске дисертације под називом „Секундарни метаболити одабраних врста рода Bupleurum L. (Apiaceae): изоловање, идентификација и биолошка активност“ под менторством др Ника Радуловића, редовног професора Природно-математичког факултета у Нишу;-        2014 – 2016; Мастер
BiografijaAngažovanjaPublikacije