Anđelina V. Marić Stanković

Istraživač saradnik

Departman za geografiju

Anđelina V. Marić Stanković

Anđelina V. Marić Stanković

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 500

018/225110

CV

Biografija

Анђелина В. Марић Станковић, рођена je 14.01.1990. у Лесковцу.Анђелина Владана Марић Станковић је основну школу и гимназију „Стеван Јаковљевић“ завршила у Власотинцу. У школској 2009/2010. години уписала се на студије географије на Департману за географију Природно – математичког факултета у Нишу. Основне академске студије завршила је 2012. године са просечном оценом 9,39. У школској 2012/2013. години се уписала на мастер студије географије на ПМФ-у у Нишу. Мастер студије је завршила са просечном оценом 9,39. Мастер рад под називом „Туристичка валоризациј
BiografijaAngažovanjaPublikacije