Jelena S. Nikolić

Istraživač saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Slika nije dostupna

Jelena S. Nikolić

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Биографија
  Име и презиме: Jелена Николић E-mail: jelena.nikolic1@pmf.edu.rs     jelenanikolic9311@gmail.com     Мобилни: 062/573-808      Датум и место рођења: 13.09.1993. године, Врање, Србија Oбразовање: 2017. – у току: Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет; Департман за биологију и екологију, Докторске академске студије. 2012. – 2017. Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет; Департман за биологију и екологију, Мастер академске студије. Назив мастер рада: Образац варијабилности и диференцијација природних популација Pinus mugo&nb
BiografijaAngažovanjaPublikacije