Dr Blaga C. Radovanović

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Blaga C. Radovanović

Dr Blaga C. Radovanović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Blaga Radovanović rodena je 20.10.1950 godine u Bitolju (Makedonija), gde je završila osnovno i srednje obrazovanje. Prirodno-matematički fakultet je završila u Skoplju i stekla naziv diplomirani inženjer hemije, marta 1974 godine. Septembra 1975 godine izabrana je u asistenta pripravnika, a 1983 godine u asistenta na Katedri za organsku hemiju i biohemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Skoplju. 1982 godine je odbranila magistersku tezu pod nazivom: “Proučavanje Mannich-ovih baza i sinteza nekih N-Mannich-ovih derivata”, na Katedri ya organsku hemiju i biohemiju, Instituta za hemiju, Prirodno-matematickog fakulteta u Skoplju, a doktorsku disertaciju pod nazivom: “Elektron spin rezonantno proučavanje 5-nitrofuran derivata” je odbranila 1985 godine na Katedri za organsko inženjerstvo, Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Septembra 1987 godine dr Blaga Radovanović je izabrana na Studijskoj grupi z
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!