Dr Sofija M. Rančić

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Dr Sofija M. Rančić

Dr Sofija M. Rančić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 305

CV

Biografija

Sofija Rančić je profesor na PMF-u u Nišu, na Master akademskim studijama, i to na Studijskom programu "Istražinanje i razvoj", modul "Profesor hemije", na obaveznim predmetima "Metodika nastave hemije 2" i "Školska praksa 2", kao i na Stidijskom programu "Primenjena hemija s osnovama menadžmenta", na izbornom predmetu(BLOK 3), "Analitička hemija životne sredine".
BiografijaAngažovanjaPublikacije