Jelena Stamenković

Istraživač saradnik

Departman za hemiju

Jelena Stamenković

Jelena Stamenković

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Јелена Стаменковић је рођена 10. 09. 1988. године у Прокупљу. Основну школу је завршила 2003. године у Прокупљу као носилац дипломе „Вук Караџић“. Медицинску школу “Др Алекса Савић” у Прокупљу, смер педијатријска сестра-техничар, завршила је 2007. године са одличним успехом.Основне академске студије Природно-математичког факултета у Нишу, на Департману за хемију, уписала је школске 2007/2008. год. а завршила 2010. год. са просечном оценом 9,14, стекавши звање Хемичар. Као студент основних студија била је корисник студентског кредита Министарс
BiografijaAngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!